กิจกกรรมอบรมเด็กพิการที่หน่วย “ภัยน้ำท่วมและการซ้อมอพยพ” ในวันที่ 19 มกราคม 2561

1-1024x683 2-1024x683 3-1024x683 4-1024x683 5-1024x683 6-1024x683 7-1024x683