โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พานักเรียนไปออกทัศนศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง โดยเข้าชมแหล่งเรียนรู้ วังเจ้าเมืองพัทลุง และแหล่งเรียนรู้สวนเดอลอง

330619990_907516664002407_9015002595771425356_n