12 เมษายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์​ขึ้น​ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

วันที่  12 เมษายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์​ขึ้น​ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม​ และขนบธรรมเนียมประเพณี​ที่ดีของไทย​ และเพื่อแสดงความรัก​ และความสามัคคี​ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย  ชูจันทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการสรงน้ำพระพุทธรูป​ การเปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝน​ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่​  พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์​ขึ้น​ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม​ และขนบธรรมเนียมประเพณี​ที่ดีของไทย​ และเพื่อแสดงความรัก​ และความสามัคคี​ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย ชูจันทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการสรงน้ำพระพุทธรูป​ การเปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝน​ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่​
พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช