ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงาน ในช่วงหน้าร้อน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง” เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการลอดใช้พลังงานร้อยละ 20 ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

343198647_891536478580899_1601570411252139424_n