งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบเดือนพ.ย.62ปี2563

2-11-62 0013-11-62 0014-11-62 0015-11-62 0016-11-62 0017-11-62 001หมายเหตุงบพ.ย.62งบทดลองพ.ย.621-11-62 001