งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ และหมายเหตุประกอบงบปี2563

2-2-63 0013-2-63 0014-2-63 0015-2-63 0016-2-63 0017-2-63 0018-2-63 0019-2-63 00110-2-63 001