ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (10_08_2561)