งบทดลอง และหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือนต.ค.61 ปีงบประมาณ2562

งบทดลองเดือน10-61และหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำปี 2562011012013014015018016