ข่าวโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

4

กิจกกรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 กันยายน 2560

     

อ่านต่อ
%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%90

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ
%e0%b8%a76

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมทำบุญ เวียนเทียน บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดควนไม้แดง ในวันมาฆบูชาปี’60 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษชาวนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
%e0%b8%a56

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมงานวันคนพิการสากลปี 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
%e0%b8%a5

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ
%e0%b8%817

ช่อง3และศูนย์ข่าวครูเชาว์โชว์ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
7

คณะครูนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจัดกิจกรรมชุมนุมค่ายอาสาจัดมาเพื่อน้องให้นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
3

รายการไข่นุ้ยคุยข่าวและคุณสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ เข้าเยี่ยมชมงานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
r

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
%e0%b8%a74

กิจกรรม วันคนพิการสากล สวัสดีปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ

อ่านต่อ
1111111111

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณครู ณ โรงเรียนสตรีทุงสง

อ่านต่อ
%e0%b8%a7%e0%b8%a7

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่61

อ่านต่อ

วิดีโอแนะนำ