ข่าวโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

343198647_891536478580899_1601570411252139424_n

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงาน ในช่วงหน้าร้อน หลักสูตร “การล้างแอร์ด้วยตนเอง” เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการลอดใช้พลังงานร้อยละ 20 ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา อาคารเรียน 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

66027339499_17_2023223174845711 66027339499_16_20230223 […]

อ่านต่อ
330619990_907516664002407_9015002595771425356_n

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พานักเรียนไปออกทัศนศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง โดยเข้าชมแหล่งเรียนรู้ วังเจ้าเมืองพัทลุง และแหล่งเรียนรู้สวนเดอลอง

อ่านต่อ
330968447_698516285301283_6799533287194700940_n

**ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6** สอบผ่าน และยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ
330921692_746841703491048_688397364232867368_n

รับทุนการศึกษาจาก MAY Drum Studio

อ่านต่อ
330639154_2806029989534640_8847713053197436156_n

#กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

อ่านต่อ
1

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคใต้ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)

อ่านต่อ
324079437_6388630821166632_4453499391188862887_n

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou) เครือข่ายการขับเคลื่อนและร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
9

ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2565

อ่านต่อ
2

ติดตามผลการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ
4

สถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานและสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565

อ่านต่อ

วิดีโอแนะนำ