ข่าวโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

1.ลอยกระทง 11_11_62

กิจกรรม “สืบสานประเพณีวันลอยกระทง”

อ่านต่อ
“จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงานภาครัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก”

“จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงานภาครัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก”

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไ […]

อ่านต่อ
1

12 เมษายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์​ขึ้น​ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

อ่านต่อ
%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98_0024

ธนาคาร ธนชาติ จำกัด(มหาชน) DT.นครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษา ปี 2561 โรงเรียนนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ
c63135e1cc390402afef51998f589fbd3_4620693218520336219_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98_0080

คณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินการจัดบริการอาหารในสถานศึกษา

อ่านต่อ
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%98

การมีส่วนของโรงเรียนและชุมชน

อ่านต่อ
c63135e1cc390402afef51998f589fbd3_4620693218520169379_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98_0217

เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อ่านต่อ
c63135e1cc390402afef51998f589fbd3_4620693218520149355_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98_0615

กีฬาสีภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรธรรมราช ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ
4

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์

อ่านต่อ
33

ชมรมพระเครื่องบูชาไทย สาขานครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารนักเรียน

อ่านต่อ
28377914_10210921747110808_6294997593315980120_n

ดร สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เยี่ยม ศษ.นศ.

อ่านต่อ
27654627_10210786460968739_2695787298846274023_n

English Fine Fine ค่ายอาสาปันรอยยิ้ม

อ่านต่อ

วิดีโอแนะนำ