ข่าวโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง […]

อ่านต่อ

ทรงพระเจริญ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ความรู้สึกทั้งหมด 12คุณ, ภัณฑิกา บี มีเสน, โสตศึกษา จัง […]

อ่านต่อ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิ […]

อ่านต่อ

รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน”

นางสาวปัญญาภรณ์ พัฒนทรัพย์ เข้ารับรางวัล “เพชรแห่ […]

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัย สื่อ และนวัตกรรม”

ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนโสต […]

อ่านต่อ

โครงการ Open house เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมร […]

อ่านต่อ

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมร […]

อ่านต่อ

คณะชป.กร. ลงพื้นที่พบปะสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรี […]

อ่านต่อ

กิจกรรมกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนโสตศึกษาจัง […]

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนโสตศึกษาจัง […]

อ่านต่อ

การแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผ […]

อ่านต่อ

รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปัญญาภรณ์ พัฒนทรัพย์ เนื่องใน […]

อ่านต่อ

วิดีโอแนะนำ