การแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนโสตศึกษาจัหวัดนครศรีธรรมราช