กิจกรรมกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา และนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญ ฟังธรรม เวียนเทียน และร่วมบริจาคเงินทำบุญให้กับวัดควนไม้แดง