#กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

330639154_2806029989534640_8847713053197436156_n