ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ขอขอบพระคุณ ศาลแขวงทุ่งสง ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันกับนักเรียน ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป