**ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6** สอบผ่าน และยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

330212401_944449156728828_6291518715556284636_n

330370384_904374394037202_4343265278439963222_n

330968447_698516285301283_6799533287194700940_n