ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร