บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou) เครือข่ายการขับเคลื่อนและร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

324079437_6388630821166632_4453499391188862887_n