ยินดีต้อนรับ คุณขวัญหญิง อนุกุล และครอบครัว 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ คุณขวัญหญิง อนุกุล และครอบครัว ที่่มามอบทุนการศึกษา 500 บาท ให้กับนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงิน 6,000บาท และคอมพิวเตอร์ All in one AM242 12M-478XTH จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 15,990 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป