รับทุนการศึกษาจาก MAY Drum Studio

330921692_746841703491048_688397364232867368_n