รับเงินบริจาค จาก ร้าน ว อรุณพันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนางกุลวดี สายเพอ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับเงินบริจาค จาก ร้าน ว อรุณพันธ์ ในโอกาส ตรุษจีน ในนามโรงเรียนขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป