รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปัญญาภรณ์ พัฒนทรัพย์ เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” เข้ารับรางวัลโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จาก สมาคมเมโลเดียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.sodnakhonsi.com/