วันสถาปนาโรงเรียนและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

        ในวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม  วันสถาปนาโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายถิรนาถ  เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางผิวพรรณ เชาวภาษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน

   เนื่องในวันที่ 8 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน จัดให้มีการทำบุญโรงเรียน  ถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป  มีการบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ มีการละหมาดฮาหยัด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร และนักเรียน

   และด้วยใน วันเสาร์ ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ          ประจำปี 2567 ให้กับเด็กๆทุกคน ที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังคำขวัญของวันเด็กในปี พ.ศ.2567 โดย นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวคือ “มองโลกกว้าง    คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างประชาธิปไตย” ถือเป็นข้อคติเตือนใจให้กับเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติ

  ในนามของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องขอขอบพระคุณ ท่านประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และบุคลากร ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบความสุขด้วยการมอบของขวัญ  อาหาร  และเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช   มา ณ โอกาสนี้ด้วย

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=353377077404294&id=100081960122758&mibextid=WC7FNe