โครงการ Open house เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Open house เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ประธานสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 7 โรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชบ ซึ่งบรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วยบูธจัดแสดงนิทรรศการวิชาการของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณทุกความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะชป.กร. ลงพื้นที่พบปะสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ยินดีต้อนรับ คณะชป.กร. ลงพื้นที่พบปะสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ เป้าหมายที่ 3 จาก ทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เพื่อสร้างความสร้างสรรค์ดีงาน “เพราะเยาวชน คือ อนาคตของชาติ”

ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ 7,000บาท จำนวน 1 ทุน ทุนโครงการ Aerosoft 30,000 บาท

วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนจำนวน 7 ทุน ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณ ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ 7,000บาท จำนวน 1 ทุน ทุนโครงการ Aerosoft 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปัญญาภรณ์ พัฒนทรัพย์ เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” เข้ารับรางวัลโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จาก สมาคมเมโลเดียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.sodnakhonsi.com/

ยินดีต้อนรับ คุณขวัญหญิง อนุกุล และครอบครัว 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ คุณขวัญหญิง อนุกุล และครอบครัว ที่่มามอบทุนการศึกษา 500 บาท ให้กับนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงิน 6,000บาท และคอมพิวเตอร์ All in one AM242 12M-478XTH จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 15,990 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

รับเงินบริจาค จาก ร้าน ว อรุณพันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนางกุลวดี สายเพอ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับเงินบริจาค จาก ร้าน ว อรุณพันธ์ ในโอกาส ตรุษจีน ในนามโรงเรียนขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง”การออกแบบและพิมพ์ชิ้นงานสามมิติผ่านระบบการเรียนรู้ระยะไกล”

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง”การออกแบบและพิมพ์ชิ้นงานสามมิติผ่านระบบการเรียนรู้ระยะไกล”โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง”การออกแบบและพิมพ์ชิ้นงานสามมิติผ่านระบบการเรียนรู้ระยะไกล”

กิจกรรมการเรียนรู้ อย่าง Smart กับ Google

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่าง Smart กับ Google โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งประกอบไปด้วย

1.นางสาวภัทร์พร สุทธิพันธ์ ตำแหน่ง ครู

2.นางเกวลี จันประอบ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

3.นายธนกฤต รัตนพันธุ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

4.นายชัยวุฒิ กระวีพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

5.นางสาวณัฏฐธิดา คงไพฑูรย์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

6.นางสาวณัฐธิดา ปรีชา ตำแหน่ง พนักงานราชการ

-ขอบคุณภาพจากPhotoandvdo Clm Wu

ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ระดับชั้น อนุบาล , ป.1 , ม.1 , ม.4

บุคคลออทิสติก (สามารถเรียนรู้ได้)

ระดับชั้น ป.1 , ม.1

สอบถามรายละเอียด โทร. 075-302197 , 088-7686097 , 097 – 2896519 , 0612343825

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมัครทางไปรษณีย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มบริหารวิชาการ)37 ม.8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110