วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน”

นางสาวปัญญาภรณ์ พัฒนทรัพย์ เข้ารับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” โล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จาก สมาคมเมโลเดียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.sodnakhonsi.com/

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัย สื่อ และนวัตกรรม”

ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัย สื่อ และนวัตกรรม”จำนวน 8 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัยสื่อและนวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการในการจัดเรียนการสอน

โครงการ Open house เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Open house เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ประธานสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 7 โรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชบ ซึ่งบรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วยบูธจัดแสดงนิทรรศการวิชาการของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณทุกความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือขอพรจากอาจารย์ที่เคารพรัก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและนักเรียนที่จบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รัก และภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ และปิดท้ายกิจกรรมทุนมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 77 สร้างความประทับใจ ความสุข และความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป

คณะชป.กร. ลงพื้นที่พบปะสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ยินดีต้อนรับ คณะชป.กร. ลงพื้นที่พบปะสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ เป้าหมายที่ 3 จาก ทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เพื่อสร้างความสร้างสรรค์ดีงาน “เพราะเยาวชน คือ อนาคตของชาติ”

กิจกรรมกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา และนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญ ฟังธรรม เวียนเทียน และร่วมบริจาคเงินทำบุญให้กับวัดควนไม้แดง

จัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์การ การเรียนรู้นอกสถานที่ เพิ่มทักษะในการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมในชุมชน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันสะกดนิ้วมือไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนโสตศึกษาจัหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปัญญาภรณ์ พัฒนทรัพย์ เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” เข้ารับรางวัลโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จาก สมาคมเมโลเดียน

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.sodnakhonsi.com/