งบทดลอง เดือนมีนาคม2567

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 67

งบทดลอง เดือนมกราคม67

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ระดับชั้น อนุบาล , ป.1 , ม.1 , ม.4

บุคคลออทิสติก (สามารถเรียนรู้ได้)

ระดับชั้น ป.1 , ม.1

สอบถามรายละเอียด โทร. 075-302197 , 088-7686097 , 097 – 2896519 , 0612343825

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมัครทางไปรษณีย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มบริหารวิชาการ)37 ม.8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

งบทดลอง เดือนธันวาคม66

งบทดลองเดือนก.ย.66

งบทดลองเดือนส.ค.66

งบทดลองเดือนก.ค.66