ทรงพระเจริญ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด

12คุณ, ภัณฑิกา บี มีเสน, โสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ คนอื่นๆ อีก 9 คน

งบทดลอง เดือนมีนาคม2567

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 67

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือขอพรจากอาจารย์ที่เคารพรัก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและนักเรียนที่จบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รัก และภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ และปิดท้ายกิจกรรมทุนมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 77 สร้างความประทับใจ ความสุข และความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป

ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ 7,000บาท จำนวน 1 ทุน ทุนโครงการ Aerosoft 30,000 บาท

วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนจำนวน 7 ทุน ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณ ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ 7,000บาท จำนวน 1 ทุน ทุนโครงการ Aerosoft 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงขนมนักเรียน วันที่ 10 มกราคม 2567

วัน พุธ ที่ 10 มกราคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ขอขอบพระคุณ ครอบครัว เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงขาว ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันกับนักเรียน ในโอกาสวันเกิด อายุครบ 1 ขวบ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรือง และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

งบทดลอง เดือนต.ค.66