กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือขอพรจากอาจารย์ที่เคารพรัก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและนักเรียนที่จบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รัก และภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ และปิดท้ายกิจกรรมทุนมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 77 สร้างความประทับใจ ความสุข และความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป