ทรงพระเจริญ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด

12คุณ, ภัณฑิกา บี มีเสน, โสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ คนอื่นๆ อีก 9 คน